Verzuimbegeleiding / Casemanagement

Als werkgever bent u 104 weken verantwoordelijk voor zieke werknemers en daar houdt het tegenwoordig niet mee op. Vanaf 2017 gaat de laatste fase van de Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) in. De regels omtrent Wet Verbetering Poortwachter zijn aangescherpt en de sancties die het UWV oplegt voor het in gebreke blijven bij een goed uitgevoerd verzuim- en re-integratiebeleid kunnen behoorlijk oplopen. U kunt er voor kiezen om alles uit te besteden aan een arbodienst, maar desondanks blijft u als werkgever eindverantwoordelijk voor het verzuimdossier richting UWV.

Voor werkgevers die hun verzuimbegeleiding aan een deskundig en betrouwbaar bureau willen overlaten, bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van mijn jarenlange ervaring op het gebied van verzuim en casemanagement. Dit kan op basis van uren, maar ook voor een bepaalde periode of casus. Bel gerust voor het maken van een afspraak om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

La Chiave helpt bij de volgende zaken:

-begeleiding van zieke werknemers
-voeren van verzuimgesprekken
-zorgdragen voor een volledig en sluitend verzuimdossier
-toetsing van het verzuimdossier voor aanvraag WIA keuring
-informatieverstrekking rondom Wet Verbetering Poortwachter en de wet BeZaVa
-advisering over verzuim en casemanagement