Stress

Stress brengt het lichaam in een staat van paraatheid. De polsslag versnelt, de spieren spannen zich en de ademhaling wordt sneller en dieper. Stress stelt mensen in staat om extra alert te reageren, om geconcentreerd te werken aan een lastige klus of een moeilijk examen. Na afloop van de gebeurtenis vloeit de spanning vanzelf weg. Dit is gezonde stress.

Stress is gezond zo lang de eisen die aan iemand gesteld worden niet hoger zijn dan wat de persoon aankan. Wanneer de draaglast hoger wordt dan de draagkracht is er sprake van overbelasting en ongezonde stress. Mensen in zo’n situatie putten zichzelf steeds verder uit in een poging om aan de gestelde eisen te blijven voldoen. Uiteindelijk resulteert dit in lichamelijke en/of geestelijke klachten zoals slecht slapen, piekeren, weinig of juist veel eten, geen plezier meer hebben etc. etc.

Een eerste stap naar minder stress is accepteren dat je er last van hebt. Dat kan nog knap lastig zijn, want hoe doe je dat? Het zorgt echter wel voor een ommekeer in het proces, want doorgaan zorgt alleen maar voor steeds meer klachten.

Nare ervaringen of lastige situaties zijn niet te vermijden. Erover praten, situaties opnieuw bekijken en oplossingen zoeken voor zaken waar je grip op hebt, zijn manieren om anders met stress om te gaan, deze te reduceren of zelfs weg te nemen. Gaandeweg onze gesprekken wordt duidelijk waar jouw behoeften liggen en wat jij nodig hebt om stressvrij door het leven te gaan.

Het resultaat is:
-minder stress
-meer plezier
-meer in balans zijn
-het beste uit jezelf kunnen halen
-in je kracht staan