Re-integratie 2e spoor

Als werkgever bent u 104 weken verantwoordelijk voor uw zieke werknemer. Zowel werknemer als werkgever dienen er alles aan te doen om werknemer terug te laten keren in de oude functie of in ander werk bij de zelfde werkgever. Dit is het 1e spoor.

Als onverhoopt blijkt – meestal na een arbeidsdeskundig onderzoek en uiterlijk rondom het einde van het eerste ziektejaar – dat terugkeer bij de eigen werkgever niet meer mogelijk of twijfelachtig is, dient re-integratie 2e spoor opgestart te worden.

De inhoud van een dergelijk traject is over het algemeen te verdelen in drie fasen:

1. Intake
– intakegesprek met de cliënt en verder contact met de opdrachtgever
– bestudering van relevante stukken (Arbeidsdeskundig Onderzoek, FML etc.)
– schriftelijk intakeverslag incl. plan van aanpak

2. Persoonsprofiel en Arbeidsmarktprofiel
– coaching op mogelijke verliesverwerking, motivatie en gedrag
– vaststelling van functiemogelijkheden op basis van competenties, vaardigheden en interesses
– opstellen van correcte CV en sollicitatiebrief
– uitleg over netwerken en eventueel gebruik social media
– versterking van zelfpresentatie- en sollicitatievaardigheden

3. Actieve arbeidsmarktbenadering
– bespreking zoekbronnen op de arbeidsmarkt
– actieve bemiddeling, zoeken naar passende vacatures en/of arbeidsherstelplek/werkervaringsplaats

Elke 6-8 weken ontvangt u een schriftelijke voortgangsrapportage, gevolgd door een eindrapportage.

Op basis van de informatie vanuit de werkgever en/of de werknemer kunnen bovenstaande fasen naar wens aangepast worden en wordt een offerte opgesteld. Na akkoord van de offerte gaat het traject van start.

Kijk voor meer informatie op https://bureaucenc.nl/