(Ex)kankerpatiënten

Elke dag opnieuw zijn er mensen die te horen krijgen dat zij kanker hebben. Dit zijn er ongeveer 100.000 per jaar. Elke dag zijn er mensen – jong en oud – voor wie het leven in één klap op zijn kop komt te staan, zowel die van de patiënt als die van de betrokken familie.

ex-kankerpatientenHet is eind augustus 2000 als ik bij mijzelf een knobbeltje in mijn borst ontdek. Na een mammografie, een echo, een punctie en een gesprek met de chirurg volgen de woorden dat er niets aan de hand is en dat ik naar huis mag. Toch ben ik er niet gerust op. Het gevoel dat er iets niet klopt, blijft knagen en de volgende dag neem ik contact op met de chirurg. Hij stemt toe met een operatie om het knobbeltje te verwijderen. Half september krijg ik de boodschap: kanker. Nieuwe behandelingen volgen. Na een paar maanden ben ik klaar en sindsdien ben ik ‘kankervrij’. In de afgelopen jaren heb ik helaas wel veel dierbaren aan deze ziekte verloren.

Mijn manier om met mijn eigen ziekte om te gaan was verstand op nul, behandelingen ondergaan en ‘mijn oude ik’ worden. Pas na 2 jaar, na het overlijden van mijn vader, besefte ik dat er iets moest veranderen. Ik kon niet doorgaan op de manier zoals ik gewend was. De ziekte heeft zijn weerslag op mij als persoon gehad, mijn kijk op het leven was veranderd.  Kanker is niet alleen een fysiek en mentaal probleem van één iemand. Kanker werkt door, soms zelfs je hele leven lang.

Als ervaringsdeskundige kan ik jou helpen bij de psychosociale problematiek rondom het verwerkingsproces van kanker. Rust brengen in de chaos:
– Acceptatie van wat is;
– Opnieuw leren vertrouwen te hebben in jezelf, je lichaam en het leven;
– Balans houden in – of opbouwen van – je energiehuishouding;
– Leren omgaan met gevoelens als angst, schuldgevoel of (zelf)vertrouwen;
– Leren omgaan met de late gevolgen van kanker;
– Nieuwe levensinzichten integreren in je huidige leven;
– Het oppakken van het arbeidsproces.

Het kan zijn dat je al vrij snel behoefte hebt aan begeleiding om rust in de chaos te brengen. Maar soms komt die behoefte pas (veel) later. Daar staat geen tijd of richtlijn voor. Bij Coachpraktijk La Chiave kun je altijd terecht. Tijdens de begeleiding bestaat de mogelijkheid om wandelsessies te combineren met gesprekken en huiswerkopdrachten.

Op zoek naar begeleiding buiten mijn werkgebied? Kijk dan eens op http://www.bureaucenc.nl