(Ex)kankerpatiënten

Elke dag opnieuw zijn er mensen die te horen krijgen dat zij kanker hebben. Dit zijn er ongeveer 100.000 per jaar. Elke dag zijn er mensen – jong en oud – voor wie het leven in één klap op zijn kop komt te staan, zowel die van de patiënt als die van de betrokken familie.

ex-kankerpatientenHet is eind augustus 2000 als ik bij mijzelf een knobbeltje in mijn borst ontdek. Na een mammografie, een echo, een punctie en een gesprek met de chirurg volgen de woorden dat er niets aan de hand is en dat ik naar huis mag. Toch ben ik er niet gerust op. Het gevoel dat er iets niet klopt, blijft knagen en de volgende dag neem ik contact op met de chirurg. Hij stemt toe met een operatie om het knobbeltje te verwijderen. Half september krijg ik de boodschap: kanker. Nieuwe behandelingen volgen. Na een paar maanden ben ik klaar en sindsdien ben ik ‘kankervrij’. In de afgelopen jaren heb ik helaas wel veel dierbaren aan deze ziekte verloren.

In 2014 ben ik als coach gespecialiseerd in de begeleiding van kanker gevraagd om te komen werken voor Cancer & Career. In 2018 heb ik het stokje van de toenmalige eigenaar overgenomen en is de naam – vanwege de wet op de privacy – gewijzigd in Bureau C&C.

Door het hele land zitten gespecialiseerde coaches, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen consulent oncologie klaar om jou te begeleiden bij de psychosociale problematiek rondom kanker, met het arbeidsdeskundig onderzoek, wellicht een second opinion of een re-integratie 1e, 2e en soms zelfs 3e spoor.

Kijk voor meer informatie op https://www.bureaucenc.nl